Inkomens- en estate planning

Soepele overdracht van opgebouwd vermogen.

Het doel van Estate Planning is het fiscaal zo voordelig mogelijk overdragen van vermogen aan de erfgenamen.

Bij Estate Planning wordt tijdens het leven al maatregelen genomen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee het te betalen successierecht te beperken.

Schenkingsrecht

Schenkingsrecht speelt bij het overhevelen van vermogen tijdens het leven. De fiscus heeft bepaalde regels opgesteld voor het overhevelen van vermogen. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u om te schenken met een warme hand.

Erfrecht

Het erfrecht komt eigenlijk pas aan de orde op het moment van overlijden van de erflater. Dit betekend niet dat er niets geregeld kan worden om de belastingheffing te beperken. Juist op dit gebied zijn veel maatregelen te treffen. Hierbij valt te denken aan het al dan niet opstellen van een testament. Indien er niet gekozen wordt voor een testament wordt de ‘wettelijke verdeling’ als norm gehanteerd. Wordt er wel gekozen voor een testament, dan zijn er vele verschillende vormen van testamenten zoals het keuzetestament, vruchtgebruik testament en Estate planningstestament. Welk type testament geschikt is voor u, is afhankelijk van veel verschillende factoren. Het is belangrijk om dit met een estate planner en een notaris door te nemen aangezien de gevolgen van een testament verstrekkend kunnen zijn.

Huwelijksvermogensrecht

Het huwelijksvermogensrecht heeft grote invloed op de manier van vererven. Het gaat hierbij in principe om twee stromingen:

  • Gehuwd in gemeenschap van goederen
  • Gehuwd op huwelijkse voorwaarden

Op het moment van overlijden is het zeker van belang welke vorm van gemeenschap er bestaat. Valt alles (of de helft) van alle totale bezittingen in de nalatenschap of slechts dat gedeelte conform de huwelijkse voorwaarden? De hoogte van de nalatenschap is bepalend voor de te betalen successiebelasting. Het huwelijksvermogensrecht speelt hierbij dus een grote rol. Indien u gehuwd bent, bespreek dan de mogelijke gevolgen hiervan met de estate planner.

Gratis kennismakingsgesprek

Bel 013 571 91 10 of mail ons voor een gratis kennismakingsgesprek